Elektromontáže


Elektromontáže

Nové elektrické instalace v objektech pro bydlení nebo podnikání.

Opravy stávající elektrické instalace objektů.

Úpravy odběrných míst dodavatele elektřiny při změně charakteru odběru.

Rekonstrukce hlavního domovního vedení v bytových domech.