Měření intenzity osvětlení


Měření intenzity osvětlení

Měření osvětlení je prováděno dle ČSN EN 12464-1, ČSN 36 0011-3.Na základě výsledků měření je vypracován protokol o měření intenzity osvětlení.