Revize pro bytová družstva a společenství vlastníků


Revize elektrické instalace společných prostor a hlavního domovního vedení

Revize jsou prováděny dle norem platných v době vzniku elektrické instalace. Elektrická instalace je zkontrolována dle požadavku ČSN ČSN 33 2000-6 ed.2. Výsledek revize je uveden v revizní zprávě. V rámci revizí je provedeno vyčištění rozvaděčů od prachu a dotažení spojů. Revizní lhůta je 5 let.

Revize stávajících hromosvodů a uzemnění

Revize jsou prováděny dle ČSN platných v době vzniku hromosvodů (ČSN 34 1390 / ČSN EN 62 305-1 až 4). Výsledek revize je uveden v revizní zprávě. Revizní lhůta je 5 let / dva roky