Revize pro domácnosti


Revize přípojek ČEZ, a. s.

Revize odběrných míst dodavatelů elektřiny. Revize u nových přípojek, při změně sazby nebo obnovení odběru po odebrání elektroměru.

Pravidelné a výchozí revize elektrické instalace

Revize jsou prováděny dle norem platných v době vzniku elektrické instalace. Elektrická instalace je zkontrolována dle požadavku ČSN ČSN 33 2000-6 ed.2. Výsledek revize je uveden v revizní zprávě.

Pravidelné a výchozí revize hromosvodů a uzemnění

Revize jsou prováděny dle ČSN platných v době vzniku hromosvodů (ČSN 34 1390 / ČSN EN 62 305-1 až 4). Výsledek revize je uveden v revizní zprávě.