Revize pro firmy


Revize elektrické instalace

ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2 

Pravidelné a výchozí revize el.instalace

Revize jsou prováděny dle norem platných v době vzniku elektrické instalace. Elektrická instalace je zkontrolována dle požadavku ČSN ČSN 33 2000-6 ed.2.

 Výsledek revize je uveden v protokolu – revizní zprávě.

Revize el. zařízení pracovních strojů

ČSN EN 60204 ed.2/2007

Revize jsou prováděny dle ČSN EN 60204 ed. 2/2007.

Výsledek revize je uveden v revizní zprávě.


Kontroly svářecích zařízení

Kontroly svářecích zařízení dle ČSN EN 60974-4. Svářecí zařízení je označeno štítkem s evidenčním číslem a datem následné kontroly.

Revize ostatních el.spotřebičů a prodlužovacích přívodů

Spotřebiče jsou označeny štítky s evidenčním číslem a datem platnosti revize. Výsledek revize je uveden v protokolech.

Revize el.spotřebičů

ČSN 33 1600 ed. 2Revize el.spotřebičů držených v ruce – dříve elektrické ruční nářadí (ČSN 33 1600)

Revize hromosvodů (LPS)

Pravidelné a výchozí revize hromosvodů a uzemnění. Revize jsou prováděny dle ČSN platných v době vzniku hromosvodů (ČSN 34 1390 / ČSN EN 62 305-1 až 4). Výsledek revize je uveden v revizní zprávě.