Termovizní měření


Termovizní měření

Termovizní měření je prováděno za účelem zjištění oteplení spojů, vodičů a jistících prvků v rozvaděčích. Oteplená místa a závady jsou uvedeny v protokolu, který je vypracován na základě provedených měření. Termovizní měření podá okamžitou informaci o případné závadě na elektrorozvodu a zabrání tak vzniku škod na majetku.